Slovenská komora stavebných inžinierov

VYUŽITIE TEPELNÝCH ČERPADIEL V BYTOVO KOMUNÁLNEJ SFÉRE

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odbornú prednášku:

VYUŽITIE TEPELNÝCH ČERPADIEL V BYTOVO KOMUNÁLNEJ SFÉRE

Dátum: 26. jún 2023 (pondelok) o 9.00 hod.

  • prednáška sa bude konať:

 - prezenčnou formou

POZVÁNKA S PROGRAMOM

REGISTRÁCIA

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk