Slovenská komora stavebných inžinierov

Vykurovanie 2021

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a  Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2021 - Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Termín a miesto konania

  • 21. - 25. jún 2021 (pondelok - piatok)
  • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry


Viac informácii o podujatí: Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK