Slovenská komora stavebných inžinierov

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI PRI REVÍZIÁCH EL. INŠTALÁCIÍ PODĽA NOVEJ STN 33 2000-6:2018

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozýva na seminár pre revíznych technikov Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6:2018, ktorý sa uskutoční v nasledovných termínoch a mestách:


Bližšie informácie
nájdete tu Program seminára
Účasť na seminári si môžete zakúpite výberom termínu a miesta a kliknutím na príslušný link.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

V prípade akýchkoľvek otázok, príp. nejasností neváhajte kontaktovať:

Prezídium SEZ-KES


Radlinského 28, 811 07 Bratislava  
+421 2 5556 3938    +421 905 741 944
sekretariat@sez-kes.sk   www.sez-kes.sk