Slovenská komora stavebných inžinierov

Svetový cestný kongres 2023 - XXVII. ročník

Vážení členovia,

dovoľujem si Vás informovať, že v dňoch 2. - 6. októbra 2023 sa uskutoční v Prahe  XXVII. Svetový cestný kongres PIARC.

Na jeho príprave sa podieľa aj Česká silniční společnost a Slovenská cestná spoločnosť s podporou ministerstiev oboch krajín zodpovedných za dopravu.

Svetový cestný kongres ponúka  platformu pre  výmenu informácií a získanie osobných kontaktov s odborníkmi z viac ako 100 krajín sveta, z rôznych oblastí cestného staviteľstva, bezpečnosti premávky a správy ciest. Novinky z výskumu, možnosti využívania autonómnych vozidiel,  zabezpečenie ochrany dopravnej infraštruktúry proti kybernetickým útokom, ponúknu odpovede nielen na otázky odborníkov, ale aj širokej verejnosti.

Významným doplnkom odborných prednášok a diskusií  bude sprievodná výstava, v ktorej by mala dominovať „Česko-slovenská dedina“. V tomto priestore bude možnosť predstaviť nielen výsledky práce našich firiem, akademickej obce, či startupov, ale aj nadviazať osobné kontakty s odborníkmi prakticky z celého sveta. 

Viac informácií o kongrese nájdete v dokumentoch nižšie a na webovej stránke  www.cestnaspol.sk v stĺpci PIARC, kongresy, alebo na stránke www.wrc2023prague.org.

PONUKA PRE PARTNEROV, SPONZOROV A VYSTAVOVATEĽOV

VYZVA K ZASLANIU PRÍSPEVKOV

S úctou

Ing. Marián Hanták, CSc.
vedúci kancelárie SCS
tajomník NK PIARC Slovensko

Koceľova 15
815 94 Bratislava
Tel. +421917272841
hantak@cestnaspol.sk