Slovenská komora stavebných inžinierov

Statika stavieb 2020 - 25. konferencia statikov

ZMENA TERMÍNU KONFERENCIE „STATIKA STAVIEB“ PIEŠŤANY

Na základe odporúčania štátnych a samosprávnych orgánov, na základe upozornenia hotela Magnólia a viacerých prihlásených účastníkov konferencie „Statika stavieb 2020“ v Piešťanoch oznamuje Spolok statikov Slovenska, že termín konferencie sa z pôvodného termínu 12.2. – 13.3. 2020 presúva na neskorší termín podľa vývoja situácie (predbežne je rezervovaný termín 18.6.-19.6.2020).

Preloženie termínu je dôsledkom „vyššej moci“ Spolok statikov Slovenska nenesie žiadnu finančnú zodpovednosť s tým spojenú.

Spolok statikov Slovenska

----------------------------------------------

Cieľom jubilejnej - 25. konferencie statikov je poskytnúť projektantom a reaôlizátorom nosných konštrukcií stavieb aktuálne informácie a výmenu poznatkov o súčasnom a výhľadovom stave navrhovania nosných konštrukcií stavieb, s akcentom na problematiku obnovy, rekonštrukcie, dodatočných úprav, zosilňovania konštrukcií, adaptácii stavieb a dodatočných zmien nosných konštrukcií stavieb.

Termín: 12.-13. marec 2020

Miesto konania: hotel Magnólia, Piešťany

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA