Slovenská komora stavebných inžinierov

PREZENTÁCIA PRODUKTOVÉHO PORTFÓLIA FIRMY SPELSBERG

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odborno-prezentačný seminár:

PREZENTÁCIA PRODUKTOVÉHO PORTFÓLIA FIRMY SPELSBERG

 

Dátum: 14. november (utorok) o 16.00 hod.

Miesto: v priestoroch SPŠ J. Murgaša 6, 975 18 Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk