Slovenská komora stavebných inžinierov

Ploché strechy 2020

Organizátor: Cech strechárov Slovenska

PLOCHÉ STRECHY 2020

Systémová plochá strecha


Termíny a miesta:

20.10.2020, Žilina

21.10.2020, Trenčín


POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

PREDSTAVENIE PREZENTACIE PLOCHÉ STRECHY