Slovenská komora stavebných inžinierov

Online seminár: NÁVRH BUDOV V ENERGETICKEJ TRIEDE A0 – ČASŤ 1. OSVETLENIE

Termín: 24. november 2020

Forma: ONLINE


PROGRAM

09:00 - 10:30  ODBORNÉ PREZENTÁCIE

  1. Dionýz Gašparovský a Jana Raditschová, FEI STU v Bratislave
  2. Milan Janák, CEO Simulácie budov
  3. Richard Kačík, CEO LIGHTECH
  4. Martin Babík, akvizitér špecialista, Siemens

 

10:30 - 12:00  ODBORNÁ PANELOVÁ DISKUSIA

Moderátor:  Moderátorom panelovej diskusie bude Marek Kremeň, CEO EXERGY a člen predstavenstva SKGBC

Hostia diskusie:

  1. Milan Janák, CEO Simulácie budov
  2. Dionýz Gašparovský a Jana Raditschová, FEI STU v Bratislave
  3. Richard Kačík, CEO LIGHTECH
  4. Martin Babík, Siemens
  5. Martin Stohl, HB Reavis


Kompletný program spolu s prihláškou nájdete na https://skgbc.eu/portal/event/odborny-seminar-energeticka-trieda-a0-osvetlenie/


Základný účastnícky poplatok  69,- EUR / Osoba
Pre členov SKGBC, SKSI  49,- EUR / Osoba