Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

Pozývame vás na odborný seminár na tému „TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA ZARIADENÍ NA VÝROBU ELEKTRINY A PRIPOJENIE ODBERATEĽA", ktorý sa bude konať ONLINE dňa 21. septembra 2021 (utorok) o 9.00 hod. Prednáška bude vysielaná z RK SKSI Žilina.  POZVÁNKA

Odborný seminár je primárne určený pre členov odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia. Bude sa vysielať formou online videoprenosu cez aplikáciu GoToMeeting.

PROGRAM SEMINÁRA:
08.45 - 09.00 hod.  Pripojenie účastníkov
09.00 - 09.05 hod.  Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík
09.05 - 11.30 hod.  Prednášky:

Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny
1. Všeobecne platné požiadavky na pripájanie zariadení na výrobu elektriny k PS
- požiadavky týkajúce sa frekvenčnej a napäťovej stability, obnovy a riadenia sústavy
2. Požiadavky pre pripojenie synchrónnych zariadení na výrobu elektriny k PS
- požiadavky týkajúce sa napäťovej stability a súvisiace s odolnosťou výrobných zariadení
3. Požiadavky pre pripojenie jednotky parku zdrojov
- požiadavky týkajúce sa napäťovej stability a súvisiace s odolnosťou výrobných zariadení
4. Postup oznámenia o prevádzke na účely pripojenia výrobného zariadenia k PS
- oznámenia o aktivácii napájania, o dočasnej prevádzke a riadnej prevádzke
5. Overenie zhody
- preukázanie výrobného zariadenia, že každá výrobná jednotka zariadenia na výrobu elektriny je v súlade so stanovenými technickými požiadavkami počas celej životnosti zariadenia.

Technické podmienky pripojenia odberateľa
1. Požiadavky na pripájanie odberateľov elektriny a distribučných sústav do PS
- požiadavky týkajúce sa frekvenčnej a napäťovej stability, chránenia pripojenia do PS, riadiacich systémov a ich nastavení, výmeny informácii, odpájania a opätovného pripájania odberu, parametrov kvality dodávky
2. Požiadavky na odberné jednotky poskytujúce prevádzkovateľovi podpornú službu riadenie odberu
- požiadavky na odberné jednotky poskytujúce reguláciu činného výkonu zmenou odberu, reguláciu jalového výkonu zmenou odberu a reguláciu obmedzení prenosu zmenou odberu
- požiadavky na odberné jednotky poskytujúce reguláciu frekvencie sústavy zmenou odberu
3. Postup oznámenia na účely pripojenia odberateľa do PS
- oznámenia o aktivácii napájania, o dočasnej prevádzke, riadnej prevádzke a obmedzenej prevádzke
4. Overenie zhody
- preukázanie, že odberné zariadenia, zariadenia distribučnej sústavy a distribučné sústavy sú v súlade so stanovenými technickými požiadavkami

11.35 - 12.00 hod.  Diskusia

PREDNÁŠAJÚCI: Ing. Martin Jedinák, PhD., Slovenská elektrizačná prínosová sústava, a.s.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/253

Účasť na prednáške:

  • Účastnícky poplatok pre ASI, dobrovoľných členov – fyz. osoby - 10,00 €.
  • Účastnícky poplatok pre dobrovoľných členov - právnické osoby a ostatných (nečlenov) 45,00 €.

Prihlasovanie bude ukončené dňa 17.09.2021 alebo naplnením kapacity.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

S pozdravom

Ing. Richard Gáborík

* * * * *
Kontaktná osoba:
Ing. Ľubica Pokorná
organizačná pracovníčka

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária SKSI Žilina

Vysokoškolákov 8556/33B
010 08  Žilina
Mobil: 0918/159 384
E-mail: sksiza@sksi.sk