Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: Projektovanie prepäťových ochrán vo fotovoltaických systémoch

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 6.7.2022 (streda).  

Organizátor: AK SKSI Trenčín

Téma: Projektovanie prepäťových ochrán vo fotovoltaických systémoch nízkeho napätia do 1500V DC. Najčastejšie nedostatky FVE pri realizáciách ochrany pred prepätím.

Pozvánka

Prihláška