Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár " Ako vykonávať rekonštrukciu elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch obytných domov – úskalia s tým spojené v súčasnosti. "

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2022 (pondelok) v AK SKSI Trenčín.

Téma: Ako vykonávať rekonštrukciu elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch obytných domov – úskalia s tým spojené v súčasnosti. Zasadnutie odbornej sekcie elektrotechnické zariadenie stavieb

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA


Oragnizačný garant:

Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka

Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1

911 01  Trenčín
Mob.: 0901/914577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk