Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný pracovný seminár: „Vyhláška 30/2020 Z. z. a jej uplatňovanie v praxi"

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný pracovný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 14.6.2021 (utorok) , organizátor AK SKSI Trenčín.

Téma: Vyhláška 30/2020 Z. z. a jej uplatňovanie v praxi

Termín: 14.6.2021 (utorok)

Miesto: sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA