Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborno-tématický zájazd: Technické a kultúrne pamiatky v Slovinsku

Pozývame Vás na odborno-tématický zájazd, ktorý každoročne organizuje Regionálna odborná sekcia Pozemné stavby a architektúra Košice v termíne 11.-16.09.2022 s témou: Technické a kultúrne pamiatky v Slovinsku

POZVÁNKA S PROGRAMOM

PRIHLÁŠKA