Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborno-tématický zájazd do Bulharska

Pozývame Vás na odborno-tématický zájazd, ktorý každoročne organizuje Regionálna odborná sekcia Pozemné stavby a architektúra Košice v termíne 17.-23.09.2023 s témou: Technické a kultúrne pamiatky v Bulharsku. Viac informácii nájdete v prílohách nižšie.

PROGRAM ZÁJAZDU
PRIHLÁŠKA NA ZÁJAZD

Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite v termíne do 31. mája 2023 e-mailom: majadurcakova@gmail.com alebo hromjak.ke@gmail.com resp. sksike@sksi.sk.