Slovenská komora stavebných inžinierov

Medzinárodná akustická konferencia 2023

Pozývame Vás na 26. ročník Medzinárodnej akustickej konferencie (MAK), ktorá sa uskutoční v termíne 30. – 31. mája 2023 v kongresovom centre STU v Kočovciach pri Novom meste nad Váhom.

Značná časť konferencie sa budeme venovať revízii vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

POZVÁNKA
PROGRAM
PRIHLÁŠKA 

Uzatvorenie registrácie je 26.5.2023.

Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: Kalendár akcií - Medzinárodná akustická konferencia 2023 - SSTP - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

S vašimi prípadnými dotazmi kontaktujte priamo organizátora - Slovenskú spoločnosť pre techniku prostredia.