Slovenská komora stavebných inžinierov

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb 2023

Pozývame Vás na konferenciu "Hydroizolácie mostov, tunelova iných objektov inžinierskych stavieb", ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-24. november 2023 v hoteli Permon, Podbanské.

POZVÁNKA

NÁVRATKA