Slovenská komora stavebných inžinierov

BIM a digitalizácia v stavebníctve


Pozývame vás na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
BIM a digitalizácia v stavebníctve, ktorá sa uskutoční 24. septembra 2020 ONLINE.

Hlavná téma konferencie:

Skúsenosti pri zavádzaní BIM do praxe, digitalizácia stavebníctva a efektivita práce v BIM

Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s koronavírusom sa konferencia uskutoční ONLINE formou s prihlasovacími údajmi, z pohodlia Vášho domova či kancelárie môžete sledovať všetky prednášky, prednášajúcim klásť otázky a interaktívne sa do diania konferencie zapájať.

Konkrétne rady, vzácne know how, najmodernejšie trendy – všetky informácie o BIM získate pohodlne na jednom mieste. Úplne unikátne bude predstavenie projektu spoločnosti DELTA  - vývojové centrum a testovací polygón.


Praktické rady prinesú a na Vaše otázky budú odpovedať:

 • Erik Štefanovič a Martin Mišún, DELTA Projektconsult Slovakia, s. r. o., Slovensko
 • Petr Matyáš, predseda predstavenstva czBIM, konateľ di5 architekti inženýři s.r.o., Česká republika
 • Lukáš Zelený, SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o., Slovensko
 • Theodor Sansakrit Strohal, STRABAG, Rakúsko
 • Daniel Marinica, Createrra, s. r. o., Slovensko
 • Veronika Krausková, FA STU Bratislava
 • Lucia Benkovičová, FI PEVŠ Bratislava
 • Jaroslav Synek, ČVUT Praha
 • Tomáš Minka, Bim.Point, Česká republika
 • Roman Hajtmanek, FA STU Bratislava
 • a ďalší...


Viac informácií o konferencii: https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie/konferencia-bim/202011