Slovenská komora stavebných inžinierov

BIM a digitalizácia v stavebníctve


Pozývame vás na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
BIM a digitalizácia v stavebníctve, ktorá sa uskutoční 24. septembra 2020 v Bratislave.

Nezmeškajte 15% zľavu na Váš vstup: v poradí už 6. ročník praktickej konferencie Vám prinesie konkrétne návody pre implementáciu BIM od popredných odborníkov. Dozviete sa:

  • Ako profitovať z výhod tejto modernej metódy?
  • Ako rozšíriť využívanie BIM na všetkých profesistov?
  • Ako metóda BIM šetrí investičné a prevádzkové náklady?
  • Kde môžu nastať prekážky a ako ich prekonať?
  • Ako zapojiť všetky generácie architektov a projektantov?

 

Viac informácií o konferencii: https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie/konferencia-bim/202011