Slovenská komora stavebných inžinierov

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY — BECEP 2023

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY — BECEP 2023

11. – 13. september 2023, Nízke Tatry, Hotel Grand Jasná

BECEP 2023 - predbežná POZVÁNKA na konferenciu

BECEP 2023 - predbežná prihláška

Uzávierka predbežných prihlášok: 31. máj 2023

Organizačný garant:
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76, Mobil: +421 908 727642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk, www.kongres-studio.sk