Slovenská komora stavebných inžinierov

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY — BECEP 2023

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY — BECEP 2023

11. – 13. september 2023, Nízke Tatry, Hotel Grand Jasná


BECEP 2023 - POZVANKA s programom.pdf

BECEP 2023 - zaväzná prihláška.pdf


Organizačný garant:
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76, Mobil: +421 908 727642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk, www.kongres-studio.sk