Slovenská komora stavebných inžinierov

11 . ročník konferencie ENERGOFUTURA 2023

Dovoľte aby sme Vás v mene organizátora a odborných partnerov čo najsrdečnejšie pozvali na ďalší, už 11. ročník tradičnej medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA s aktuálnou tematikou a spoločným hľadaním riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore.

Termín konania: 18. máj 2023 (štvrtok)
Miesto konania: Hotel Gloria Palace, Bottova 1, 040 01 Košice

Pozvánka

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka konferencie

Prihláška

Kontakt na organizátorov pre účely komunikácie ku konferencii: energofutura2023@gmail.com
- organizačný garant: Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., DBA, MBA tel.: +421 910 961 141
- manažér konferencie: Ing. Štefan Karabáč, PhD. tel.: +421 907 976 546