Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Pozývame Vás na odborný seminár v rámci statických štvrtkov:
Téma: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb - POZVÁNKA
Dátum a čas konania: 7. október 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.

Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Prednášajúci: prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Organizačné pokyny:
- prihlásiť sa môžete prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA najneskôr do 6.10.2021
- počet prítomných členov SKSI - max. 15 osôb, členov SKSI za dodržania bezpečnostných
  opatrení (ochrana tváre, dezinfekcia pri vstupe, odstup min. 2 metre)
- ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia
- poplatok: členovia 0 € / nečlenovia 45 €
- prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku vo výške 45 € najneskôr 1 deň pred
  konaním seminára; preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na  
  Váš kontaktný e-mail najneskôr na druhý deň po Vašom prihlásení
- link na ONLINE pripojenie Vám zašleme 1 deň pred konaním seminára

Upozornenie:
- uzávierka prihlášok je 1 deň pred konaním seminára
- registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná


Kontaktná osoba:
Ing. Ingrid Mokošová
organizačná pracovníčka

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
Regionálna kancelária SKSI Bratislava 
Mýtna 29, P. O. Box 10 
810 05 Bratislava
Mobil: 0901/914575
E-mail: sksiba@sksi.sk
www.sksi.sk