Slovenská komora stavebných inžinierov

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020

Vážení členovia,

 

pozývame Vás na ONLINE SEMINAR  prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. a Ing. Aleny Ohradzanskej, ktorý bude venovaný téme:

 

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020

 

Seminár bude vysielaný ONLINE. Po zaregistrovaní Vám zašleme prihlasovací link na vašu e-mailovú adresu do 10. júna2020.     

 
Termín: 11. júna 2020 (štvrtok) od 09.30 -11.30 hod.

Forma: ONLINE seminár

Registračný poplatok:

- člen SKSI - 0€

- nečlen SKSI - 80€ s DPH


Svoju účasť prosíme potvrďte prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY

STIAHNUŤ POZVÁNKU

Kontaktné osoby:
Mgr. Katarína Hodorová
samostatný referent pre vzťahy s verejnosťou a marketing
Mobil: 0905/667103

Mgr. Zuzana Gigac
samostatný referent pre vzdelávanie
Mobil: 0905/419406