Slovenská komora stavebných inžinierov

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

PODUJATIA ODBORNEJ SEKCIE:
Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek - 7. - 9. februára 2024, Podbanské
18. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Ing. JÁN TOMKO   
jtatelier@gmail.com

Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Bratislava
Ing. Ján Tomko   
jtatelier@gmail.com

Trnava
Ing. Stanislav Chmelo
stanislav.chmelo@gmail.com 

Žilina
Ing. Karol Dobosz
dobosz.karol11@gmail.com 

Banská Bystrica
Ing. Marián Böhmer, PhD.
viaoptima@azet.sk 

Košice
Ing. Martin Kozák
kozak.agere@gmail.com