Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Ing. JÁN TOMKO   
jtatelier@gmail.com


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Bratislava
Ing. Ján Tomko   
jtatelier@gmail.com

Plán odborných podujatí  krajskej odbornej sekcie DSMIÚP Bratislava na rok 2020


Trnava
Ing. Stanislav Chmelo   
stanislav.chmelo@gmail.com               
 
Žilina
Ing. Karol Dobosz   
dobosz@reming.sk 

Banská Bystrica
Ing. Marián Böhmer, PhD.   
viaoptima@azet.sk 

Košice
Ing. Martin Kozák   
kozak.agere@gmail.com