Slovenská komora stavebných inžinierov

SLOVENSKÉ STAVBY STOROČIA I.názov:               SLOVENSKÉ STAVBY STOROČIA I.


text:  Daša Barková, Lucia Majtánová, Ľudovít Petránsky

odborná spolupráca:  Juraj Bezúch; Ladislav Búci; Iveta Bujnová; Miroslav Ferek;
                                František Gregor; Peter Holík; Róbert Holý; Miroslav Hrdina;
                                Peter Chudý; Peter Kallo; Patrik Kotula; Miroslav Kožuch;
                                Vladimír Krupa; Klára Kubičková; Martin Kusý; Pavol Kuzma;
                                Pavol Madura; Dušan Mellner; Pavol Paňák; Peter Paulík;
                                Miroslav Szabo; Peter Šebej; Mojmír Štefanec; Roberta Štěpánková;
                                Peter Šulek; Alexander Tesár; Martin Zaiček


odborní recenzenti:  František Ohrablo; Anton Puškár

rok vydania:                  2022
vydanie:                       1. vydanie
vydalo:                         Slovenská komora stavebných inžinierov, Jaga Group. s.r.o.
číslo ISBN:                    978-80-8076-148-6
počet strán:                   272
jazyk:                           slovenský/anglický
väzba:                           tvrdá
formát:                          A4
cena:                            členovia SKSI                38 €
                                     ostatní záujemcovia     80 €

  
  
Publikáciu si môžete aktuálne zakúpiť v 
regionálnej kancelárii SKSI Bratislava a na Úrade SKSI - prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať,
či je táto publikácia k dispozícii
.

 Z úvodného slova:

Kniha ako pocta stavbám a odborníkom


Kniha Slovenské stavby storočia vo svojom prvom diele približuje stavby, ktoré vznikali na Slovensku v rôznych
spoločenských obdobiach v 20. a 21. storočí. Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s vydavateľstvom JAGA vydáva
novú sériu publikácií o stavbách. Majú poukázať na ich spoločenský význam, začlenenie do územia, ale predovšetkým na často málo
pripomínanú a tým aj menej viditeľnú prácu inžinierov všetkých profesií v stavebníctve, stavbyvedúcich a stavebných dozorov, ktorí
svojimi vedomosťami a skúsenosťami stoja za úspechom stavieb. Do rúk sa vám dostáva publikácia, ktorá je prierezom stavieb zo
všetkých regiónov Slovenska. Okrem budov sú v knihe takmer rovnakým dielom zastúpené aj inžinierske stavby. Niektoré z nich
v čase projektovania a zhotovovania patrili medzi jedinečné stavby vo svete (most SNP od Arpáda Tesára, most APOLLO od
Miroslava Maťaščíka, vážska kaskáda a Gabčíkovo od Petra Danišoviča a mnohé ďalšie). Ich parametre a postupy výstavby 
boli zo svetového hľadiska v danom čase unikátne. Aj pri napohľad menších stavbách je umenie inžinierov v stavebníctve 
a odborných zástupcov zhotoviteľov všetkých profesií výnimočné a nezastupiteľné. Cieľom knihy je priblížiť významné stavby
a ľudí, ktorí stáli pri ich zrode či technickej realizácii širokej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Verím, že veľký
formát s množstvom fotografií a anglickým prekladom je primerane reprezentatívnou cestou. Slovenská komora stavebných
inžinierov pripravuje aj vydanie ďalších dielov, do ktorých budú pribúdať novšie stavby s výrazným zastúpením digitalizácie
a automatizácie nielen v procese projektovania, ale aj zhotovovania stavieb a ich užívania. Už dnes sa plánujú a zhotovujú
aj stavby, ktoré sú energeticky nezávislé a budú vyrábať nadprodukciu čistej energie. Práca inžinierov a technikov v profesiách,
ktoré budú napĺňať tieto ciele, je v spoločnosti nezastupiteľná, veľmi žiadaná a veríme, že bude aj primerane honorovaná. 

Vladimír Benko,
predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov


Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri tvorbe publikácie
poskytnutím informácií alebo obrazových materiálov.