Slovenská komora stavebných inžinierov

NEDOSTUPNÉ: INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO / CIVIL ENGINEERING Svet termínov v obrazoch 1 (TOP 1)


Vážení členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov,

vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.vydáva novú publikáciu s názvom:


INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO / CIVIL ENGINEERING Svet termínov v obrazoch 1 (TOP 1)

Vďaka finančnej podpore SKSI na vydanie publikácie majú jej členovia 30% zľavu z predajnej ceny. Zľava sa vzťahuje na autorizovaných inžinierov a dobrovoľných členov SKSI.


O publikácii
:

Obrazový slovensko-anglický slovník INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO Svet termínov v obrazoch 1 – CIVIL ENGINEERING Terms Orbis Pictus 1 – TOP 1 s definíciami a komentármi, ktorého autormi sú Ivan Baláž, Pavla Balážová a Yvona Koleková zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, je založený na terminologických a odborných celosvetových normách ISO a európskych normách EN. Je rozdelený do 5 kapitol – Základné termíny, Zemné práce, zásobníky, Dopravné stavby, Vysoké konštrukcie a Mostné inžinierstvo – a obsahuje pojmy a termíny i s obrázkami.

 

Možnosť nákupu publikácie:

https://www.eurostav.sk/obchod/knizne-novinky/inzinierske-stavitelstvo-civil-engineering