Slovenská komora stavebných inžinierov

VÝZVA - Pomoc slovenských inžinierov - statikov a firiem pri povojnovej obnove Ukrajiny

Vážení členovia SKSI a návštevníci stránky,

v súvislosti s pretrvávajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine boli spustené kroky aj na efektívne a koordinované zapojenie Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny. V tejto súvislosti si dovoľujeme zverejniť link na dotazník Úradu vlády SR, ktorého cieľom je zistiť záujem slovenských podnikateľských subjektov, inštitúcií verejnej správy a mimovládnych organizácií o pôsobenie na ukrajinskom trhu, resp. realizáciu rozvojových aktivít, ktoré by mohli prispieť k povojnovej obnove Ukrajiny. Údaje budú použité na spracovanie návrhu plánu zapojenia Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny.

Link: https://formulare.vlada.gov.sk/obnova-ukrajiny/

Termín na vyplnenie dotazníka je najneskor do 10. augusta 2022.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zároveň si Vás dovoľujeme  informovať o ponuke aktuálnej výzvy ukrajinského veľvyslanectva a jej sprostredkovateľa – Ministerstva dopravy a výstavby SR, o poskytnutie odbornej pomoci slovenskými odborníkmi v stavebníctve - najmä statikmi, ktorí by prejavili záujem osobne sa angažovať pri pomoci pri statickom posúdení budov a objektov poškodených vojenským konfliktom na Ukrajine.   

Konkrétne miesta pôsobenia na Ukrajine zatiaľ nie sú známe, ich určenie bude závislé od aktuálnych požiadaviek ukrajinskej strany. Vzhľadom na bezpečnosť vyslaných osôb, budú tieto miesta predmetom diskusie so ZÚ SR v Kyjeve, aby sa zabezpečila bezpečná vzdialenosť od línie kontaktu.

Vyslanie odborníkov bude prebiehať v rámci programu Sharing Slovak Expertise, ktorý zabezpečuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Viac detailov o programe Sharing Slovak Expertise nájdete na https://slovakaid.sk/sharing-slovak-expertise-sse/ resp. https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2021/05/Brozura-SSE_SK_online_FINAL.pdf

Odporúčaná doba vyslania je max. 5 dní s cestami a obmedzeným počtom vyslaných odborníkov, z kapacitných dôvodov je to 6 účastníkov.

Cestovné náhrady, ďalšie nevyhnutné výdavky v rozsahu nárokovateľných položiek a ostatné náklady spojené s pobytom odborníkov (budú refundované v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a podmienkami SAMRS).

Realizácia schválených projektov musí byť najneskôr do 15. novembra 2022.

Preto, ak vás oslovila  uvedená ponuka a mali by ste záujem zapojiť sa aktívne svojou osobnou účasťou a poskytnutím odbornej pomoci obyvateľom Ukrajiny, prosíme, kontaktujte nás na sksi@sksi.sk  tel. 0906/101910, 0901/914 570.

 S pozdravom SKSI