Slovenská komora stavebných inžinierov

UPOZORNENIE !        

Vážené členky, vážení členovia,

Slovenská komora stavebných inžinierov vzhľadom na aktuálnu situáciu a  bezpečnostné nariadenia vydané krízovým štábom SR presúva na neurčito všetky členské schôdze Regionálnych združení SKSI, ktoré boli plánované v jednotlivých regiónoch začiatkom apríla. Do odvolania sú zrušené aj všetky ďalšie aktivity SKSI spojené s organizáciou seminárov, skúšok, zasadnutí orgánov SKSI, konferencií a ostatných podujatí a stretnutí.

Zároveň Vás chceme informovať o aktuálnom fungovaní Úradu a regionálnych kancelárií, ktoré predbežne pracujú do odvolania v obmedzenom režime.  Zamestnancov môžete kontaktovať na mobilných telefónoch alebo mailom. S ohľadom na bezpečnosť osôb, je potrebné si osobné stretnutie dohodnúť vopred a len v bezodkladnom prípade.

Bezpečnosť Vás členov a našich zamestnancov je pre nás dôležitá, preto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie všetkých pokynov štátu a v prípade osobného stretnutia s našimi zamestnancami aj nosenie ochranných pomôcok, hlavne rúška na tvár.