Slovenská komora stavebných inžinierov

Projektové spoločnosti očakávajú zníženie hospodárskeho výsledku až o 32 %

Tlačová správa k tradičnej Polročnej analýze slovenského stavebníctva H1/2020. 

Súčasná situácia má dopad na obchodnú činnosť spoločností, ktoré majú problémy uzatvárať zákazky, získavať podklady k už prebiehajúcim projektom, alebo zaisťovať finančný chod spoločnosti tak, ako je pre nich bežné. To sa podpisuje na finančnom zdraví spoločnosti, kedy opýtané spoločnosti očakávajú v priemere zníženie svojho hospodárskeho zisku až o 32 % v dôsledku súčasnej situácie okolo epidémie koronavírusu. Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H1/2020 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s generálnym partnerom, Považskou cementárňou Ladce a.s..

V tejto tlačovej správy nájdete informácie, ktoré sa týkajú finančných strát projektových spoločností. Tieto straty zaznamenalo 73 % opýtaných projektových spoločností a očakávajú, že zníži ich hospodársky výsledok v priemere až o 32 %. Tieto straty budú spoločnosti z prevažnej časti kryť z vlastných zdrojov (78 %).

Viac informácií nájdete v priloženej správe.