Slovenská komora stavebných inžinierov

Poistenie pre členov SKSI

Slovenská komora stavebných inžinierov aj v nasledujúcom poistnom období, ktoré začína od 1.4.2020 do 31.3.2021  zabezpečila pre svojich členov výhodné podmienky profesijného poistenia zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI uzatvorenú so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Poistným maklérom komory naďalej ostáva spoločnosť Respect Slovakia s.r.o., ktorá sa osvedčila svojím profesionálnym prístupom k členom v minulom období. Každý člen (FO a PO) dostal 17. marca 2020 do svojej mailovej schránky od poistného makléra informačný mail s možnosťou online prihlásenia sa na nové  poistné obdobie 2020/2021.
Aj napriek vzniknutým poistným udalostiam v uplynulom období sme pre našich členov, ktorí chcú využiť aj naďalej poistenie cez komoru ponechali výšku poistného za rovnakých dohodnutých výhod.  

Novinkou je úrazové poistenie, ak k úrazu došlo počas výkonu odbornej činnosti.

Veríme, že Vás osloví naša výhodná ponuka a budete spokojní s kvalitou poskytovaných služieb zo strany poistného makléra.

Viac informácií o poistení nájdete TU: