Slovenská komora stavebných inžinierov

ONLINE WEBINAR - INFORMAČNÉ STRETNUTIE O POISTENÍ PRE ČLENOV SKSI

10. marca 2021POISTENIE ČLENOV SKSI 
na nové poistné obdobie 2021/2022


* * * * *

Kontaktné osoby:


Mgr. Zuzana Gigac
samostatný referent pre vzdelávanie
Mobil: 0905/419406                   

E-mail: gigac@sksi.sk

Mgr. Katarína Hodorová
samostatný referent pre vzťahy s verejnosťou a marketing
Mobil: 0905/667103

E-mail: hodorova@sk


Slovenská komora stavebných inžinierov
Úrad SKSI Bratislava
Mýtna 29, P. O. Box 10
810 05 Bratislava
E-mail:  info@sksi.sk
www.sksi.sk