Slovenská komora stavebných inžinierov

Online seminár - PRIMERANÝ HONORÁR ZA PROJEKTY VŠETKÝCH PROFESIÍ A INŽINIERSKU ČINNOSŤ


Prihlasovanie bolo z kapacitných dôvodov ukončené. Zo semináru bude k dispozícii videozáznam, o jeho zverejnení Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.