Slovenská komora stavebných inžinierov

ODBORNÝ SEMINÁR - NÁVRH BUDOV V ENERGETICKEJ TRIEDE A0

9 FEBRUÁRA, 9:00 - 12:00

ODBORNÝ SEMINÁR: NÁVRH BUDOV V ENERGETICKEJ TRIEDE A0 – ČASŤ 2. VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY PRE NEBYTOVÉ PRIESTORY

Od 1. 1. 2021 sa v kontexte novej legislatívy EÚ sprísnili normy a prešlo sa na energetickú triedu A0 (úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie). Energetická náročnosť pokrytá z obnoviteľných zdrojov, nižšie emisie, ekologickejšie stavby, vyššia hodnota nehnuteľnosti, úspora nákladov na prevádzku – to je len niekoľko celospoločenských prínosov zelených budov. Sme pripravení akceptovať a plniť nové normy?

Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI, pripravila sériu odborných seminárov zameraných na “Návrh budov v energetickej triede A0”. Druhý zo série odborných online seminárov sa bude venovať Vykurovaniu a príprave teplej vody pre nebytové priestory.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA