Slovenská komora stavebných inžinierov

Konferencia IPG 2023

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Komora geodetov a kartografovusporiada

konferenciu s medzinárodnou účasťou 

Logo IPG 2023

s tematickým zameraním

 

QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA?

 

Termín konania
13. septembra 2023 (streda)

 

Miesto konania

Stavebná fakulta STU v Bratislave, miestnosť B319

Viac info na TU!