Slovenská komora stavebných inžinierov

Časové plánovanie výstavby v programe MS Project - celoživotné vzdelávanie

Garant kurzu celoživotného vzdelávania: doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.

Rozsah programu kurzu: 18 hodín (3 dni po 6 hod.)
Termíny konania: 22.- 24.1.2024 (pondelok, utorok, streda, od 8.00 do 13.00 hod)
Cena: 180.- Eur

On-line prihláška a viac informácií: https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/celozivotne-vzdelavanie

POZVÁNKA

S pozdravom

Stavebná fakulta TU v Košiciach