Slovenská komora stavebných inžinierov

VÝSLEDKY PRIESKUMU - DOMY V ENERGETICKEJ TRIEDE A0

Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) uskutočnilo online kvantitatívny prieskum cez platformu Microsoft Forms na vzorke 284 respondentov, ktorú tvorili projektanti, architekti a iní odborníci v oblasti (energetický certifikátor/stavebný dozor).

Prieskum prebiehal v období od 24.6. – 1.7.2021.

 

Vyhodnotenie prieskumu TU.

Tlačová správa k výsledkom prieskumu TU.