Slovenská komora stavebných inžinierov

Valné zhromaždenie SKSI 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi poďakovať sa Vám za prejavenú priazeň v uplynulom období a zároveň Vás informovať o termíne Valného zhromaždenia, ktoré Predstavenstvo SKSI stanovilo na 24. septembra 2022 v Bratislave.

Na Valnom zhromaždení SKSI Vás budeme informovať o činnosti a aktivitách SKSI za posledné dva roky, o dosiahnutých výsledkoch hospodárskej činnosti, legislatíve a o celkovom fungovaní SKSI. Dovoľujem si Vás pozvať aj na diskusiu o ďalšom napredovaní a aktivitách v SKSI. Do programu valného zhromaždenia bude medzi inými zaradená aj správa o plnení uznesení Valného zhromaždenia SKSI 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 a schválenie rozpočtu SKSI na roky 2023 a 2024.

Valnému zhromaždeniu SKSI predchádzali členské schôdze Regionálnych združení SKSI, ktoré sa uskutočnili od 17.05.2022 do 29.06.2022. 

Splnomocnenie je k dispozícii elektronicky v členskej zóne, alebo v tlačenej forme na Úrade SKSI alebo v jednotlivých regionálnych kanceláriách. 

Materiály na Valné zhromaždenie budú priebežne zverejňované v členskej zóne.

Váš názor nás zaujíma, preto príďte aj Vy vyjadriť svoje postrehy a pripomienky.

Tešíme sa na spoločné stretnutie, dovidenia v Bratislave.

Vladimír Benko
predseda SKSI