Slovenská komora stavebných inžinierov

STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2024

Očakávaný vývoj stavebníctva a stratégia pre zrýchlenie výstavby. Mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky
s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem.