Slovenská komora stavebných inžinierov

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30.výročia obnovenia SKSI

So zlepšujúcou sa situáciou v súvislosti s COVID-19 sa Regionálne združenie SKSI Trnava rozhodlo zorganizovať dňa 26.apríla 2022 regionálne Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30.výročia obnovenia Slovenskej komory stavebných inžinierov v priestoroch Zrkadlovej sály trnavského divadla Jána Palárika.

Na slávnostné stretnutie boli pozvaní všetci členovia trnavského regiónu, Predsedovia susedných regionálnych združení – Ing. Anton Vyskoč, Ing. Boris Vrábel a Ing. Marián Böhmer a Predsedovia odborných sekcií. Na stretnutie bol pozvaný aj súčasný predseda Trnavského samosprávneho kraja – Jozef Viskupič, ktorý sa žiaľ pre iné pracovné povinnosti nemohol stretnutia zúčastniť.

Celý slávnostný program odštartovalo prvé kultúrne vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi, ktorí si pre hostí pripravili niekoľko hudobných čísiel:

1.vstup:

Ema BORKOVIČOVÁ - husle

Friedrich Seitz: Koncert G-dur opus 13, 1.časť

Sprievod na klavíri: Mgr. Marcel Zachar

Lucia TÓTHOVÁ - klavír

Milan Dvořák: Jazzová etuda Bossanova

Po prvom čísle sa prítomným hosťom prihovoril Predseda regionálneho združenia SKSI Trnava – Ing. Ján Kyseľ, ktorý si zaspomínal na históriu komory a celý proces obnovenia, zároveň si pre hostí pripravil aj prezentáciu. Po príhovore nasledovalo ďalšie kultúrne vystúpenie:

2.vstup:     

Veronika BARIČIAKOVÁ - spev

Ľudové piesne: Svící mesác

Mám, mám od Trenčína

Sprievod na akordeóne: Sebastián Vaškovič

Sebastián VAŠKOVIČ - akordeón

 Miroslav Košnár: Lexus tango

Astor Piazzolla: Chiquilin de bachin

Po druhom vystúpení predniesli svoje príhovory Podpredsedovia Regionálneho združenia SKSI Trnava – Ing. František Lužica a Ing. Róbert Kati a potom už nasledovalo záverečné číslo kultúrneho programu:

3.vstup:     

Zuzana JAVOROVÁ - priečna flauta

 Georg Philipp Telemann: Sonáta F dur (Allegro)

 Sprievod na klavíri: Mgr. Soňa Široká

 Jakub ŠTIBRÁNY- husle

 Wolfgang Amadeus Mozart: Turecký pochod

Sprievod na klavíri: Mgr. Marcel Zachar

Na záver sa prítomným hosťom prihovoril Predseda SKSI - prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. a svojim príhovorom ukončil slávnostný program stretnutia.

Slávnostným stretnutím sprevádzala prítomných hostí Ing. Katarína Masarovičová.

Celé slávnostné stretnutie pri príležitosti 30.výročia obnovenia Slovenskej komory stavebných inžinierov sa nieslo vo veľmi príjemnom a priateľskom duchu, kedy sa po dlhom čase opäť mohli kolegovia a zároveň priatelia z komory stretnúť a prehodiť zopár slov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, že boli súčasťou tohto slávnostného stretnutia a pevne veríme, že sa v rovnakom počte a zložení stretneme aj pri ďalšom výročí Slovenskej komory stavebných inžinierov.