Slovenská komora stavebných inžinierov

SECURITY BRATISLAVA

12.-14. september 2022, Bratislava

Pozývame Vás na 22. ročník  Medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej techniky, ktorý sa koná od 12. – 14. 9. 2022v hoteli OREA REGIA v Bratislave.

História veľtrhu Security Bratislava sa začala písať v roku 1990, keď z podnetu ministerstva vnútra vznikla preventívno – bezpečnostná akcia výstavného charakteru. Jej cieľom bolo oboznámiť čo možno najširšiu verejnosť s možnosťami ochrany života, zdravia a majetku. 
Výrobcovia bezpečnostných systémov veľmi rýchlo využili novovytvorený priestor na možnosť prezentácie svojich najnovších produktov v stredoeurópskom regióne. Akcia sa tak po úvodných ročníkoch okamžite transformovala na vysokošpecializovaný veľtrh, ktorý rieši otázky komplexnej bezpečnosti z pohľadu profesionálnych bezpečnostných špecialistov a bezpečnostných firiem. 
Prioritou Security Bratislava sa od počiatku stala prezentácia kvality a nie kvantity. 


Pravidelne má na veľtrhu premiéru viacero svetových noviniek renomovaných zahraničných a domácich výrobcov bezpečnostnej techniky. Súčasťou Security Bratislava sa stali Medzinárodné sympózium Akadémie policajného zboru a semináre Informačná bezpečnosť. 

Slovenská komora stavebných inžinierov je odbroným garantom veľtrhu.

Viac o veľtrhu nájdete na ich stránke:  https://www.securitybratislava.sk/,