Slovenská komora stavebných inžinierov

Rozšírili sme citovanie  o 542 STN a TNI

Vážení členovia,

k minuloročnému zoznamu STN a TNI nám v zmysle zmluvy o poskytovaní služby STN – online č. UNMS/04599/2021-702-015273/2021 uzatvorenej dňa 08. 12. 2021  pribudlo ďalších 542 STN/TNI.

Zoznam týchto 542 STN a TNI sa nachádza v tomto dokumente:  Príloha_č_1_zoznam doplnených 542 STN_TNI v zmysle zmluvy na r. 2022.

Chceme Vás upozorniť, že pri každom citovaní podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona č. 6012018 Z. z. o technickej normalizácii z týchto 542 STN/TNI je potrebné uviesť‘ súhlas: „Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. UNMS/01088/2021-702-019404/2021.“ ( POZN: platí len pre tých 542 doplnených STN/TNI).

Na ostatné normy  z minulého roku, pri citácii podstatných častí naďalej používajte vetu: „Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00427/2020-702/000364/2020“.

 

Viac o generálnom súhlase ÚNMS SR na citácie STN pre členov našej komory nájdete TU

 

S pozdravom,

 

SKSI