Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE SEMINÁR NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ II. (pokračovanie)