Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE SEMINÁR AKUSTIKA BUDOV A PRAKTICKÉ PRÍKLADY ZO STAVIEB