Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU A ORTOFOTOMOZAIKY ÚZEMIA SLOVENSKA PRE PROJEKTANTOV