Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR AKUSTIKA V STAVBÁCH

27. októbra 2021, online