Slovenská komora stavebných inžinierov

Inžinierske informácie

Informačný spravodaj Slovenskej komory stavebných inžinierov

Vydáva: Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava