Slovenská komora stavebných inžinierov

Banská Bystrica

Adresa

Jána Kollára 2
974 01 Banská Bystrica 

Kontakt

Organizačná pracovníčka:
Zuzana Parobeková

Mobil:   0901 914 578
E-mail:  sksibb@sksi.sk  

OZNAM:

Vážené dámy, vážení páni,

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a ochranu nás všetkých si Vás dovoľujeme informovať, že do odvolania rušíme úradne (stránkové) hodiny na jednotlivých Regionálnych kanceláriách SKSI a Úrade SKSI. Prosíme Vás, kontaktujte nás prostredníctvom mobilných telefónov a emailov.  Zamestnanci SKSI  majú aktuálne nariadenú prácu z domu.

 Ďakujeme za ústretovosť prajeme všetkým veľa zdravia.

Vedenie SKSI


Stránkové dni - ZRUŠENÉ!

Pondelok 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.
Utorok 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14:00 hod. 
Streda 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.30 hod.
Štvrtok 8.00 - 12.00 hod.
Piatok 8.00 - 12.00 hod.

 

Organizačná štruktúra

Predseda Výboru RZ SKSI BB: Ing. Marián Böhmer, PhD.
Podpredseda: Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Výbor Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica

Odborné sekcie SKSI