Slovenská komora stavebných inžinierov

Banská Bystrica

Adresa

Jána Kollára 2
974 01 Banská Bystrica 

Kontakt

Organizačná pracovníčka:
Zuzana Parobeková

Mobil:   0901 914 578
Tel.:     0906 101 940
E-mail:  sksibb@sksi.sk  

OZNAM:

V dňoch 25.05.2020 až 29.05.2020 a v dňoch 03.06.2020 až 24.06.2020 bude Regionálna kancelária SKSI BB zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

 

UPOZORNENIE - OBMEDZENÉ FUNGOVANIE SKSI

vzhľadom na závažnosť súčasnej situácie Slovenská komora stavebných inžinierov obmedzila fungovanie úradu a regionálnych kancelárií. Z bezpečnostných dôvodov zamestnanci úradu a regionálnych kancelárií pracujú do odvolania z domu, kontaktovať ich môžete prostredníctvom mobilných telefónov a mailu, osobné stretnutie si prosím dohodnite len v nutnom prípade.

Bezpečnosť našich zamestnancov a členov je pre nás dôležitá, preto vás žiadame o dodržiavanie všetkých pokynov MZ SR pri osobnom stretnutí s našimi zamestnancami.

Dočasné zrušenie všetkých aktivít SKSI spojených s organizáciou seminárov, skúšok, zasadnutí orgánov SKSI, konferencii a ďalších podujatí aj naďalej platí.

O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Organizačná štruktúra

Predseda Výboru RZ SKSI BB: Ing. Marián Böhmer, PhD.
Podpredseda: Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Výbor Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica
Odborné sekcie SKSI


Pozvánka_TEPELNÉ MOSTY A STAVEBNÝ ZÁKON 18.02.2019

Vážení autorizovaní inžinieri pozývame Vás na členskú schôdzu odbornej sekcie.

Pozvánka_ČS OS Pozemné stavby a architektúra_2020

Pozvánka_ČS OS Statika stavieb_ 2020

Pozvánka_ČS OS Technické vybavenie stavieb, Technologické vybavenie stavieb_2020

Pozvánka_ČS OS Vodohospodárske stavby_2020

Pozvanka_ČS OS_Elektrotechnické zariadenia stavieb_2020

Pozvanka_ČS OS_Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie_2020

Pozvánka_ČS OS Vedenie uskutočňovania stavieb_ 2020