Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Banská Bystrica

Adresa

Jána Kollára 2
974 01 Banská Bystrica 

Kontakt

Organizačná pracovníčka:
Zuzana Parobeková

Mobil:   0901 914 578
Tel.:     0906 101 940
E-mail:  sksibb@sksi.sk   

Stránkové dni

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 - 16.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 - 14.00
Streda 8.00 – 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 8.00 – 12.00
Piatok 8.00 – 12.00

Organizačná štruktúra

Predseda Výboru RZ SKSI BB: Ing. Marián Böhmer, PhD.
Podpredseda: Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Výbor Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica
Odborné sekcie SKSI