Slovenská komora stavebných inžinierov

Banská Bystrica

Adresa

Jána Kollára 2
974 01 Banská Bystrica 

Kontakt

Organizačná pracovníčka:
Zuzana Parobeková

Mobil:   0901 914 578
Tel.:     0906 101 940
E-mail:  sksibb@sksi.sk  

 

Organizačná štruktúra

Predseda Výboru RZ SKSI BB: Ing. Marián Böhmer, PhD.
Podpredseda: Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Výbor Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica
Odborné sekcie SKSI


Pozvánka_TEPELNÉ MOSTY A STAVEBNÝ ZÁKON 18.02.2019

Vážení autorizovaní inžinieri pozývame Vás na členskú schôdzu odbornej sekcie.

Pozvánka_ČS OS Pozemné stavby a architektúra_2020

Pozvánka_ČS OS Statika stavieb_ 2020

Pozvánka_ČS OS Technické vybavenie stavieb, Technologické vybavenie stavieb_2020

Pozvánka_ČS OS Vodohospodárske stavby_2020

Pozvanka_ČS OS_Elektrotechnické zariadenia stavieb_2020

Pozvanka_ČS OS_Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie_2020

Pozvánka_ČS OS Vedenie uskutočňovania stavieb_ 2020