Slovenská komora stavebných inžinierov

Zoznam normy STN

Od 1. októbra 2014 vstúpila do platnosti nová zmluva o poskytovaní služby STN-online, ktorá zahŕňa prístup členov SKSI k spojenému balíku noriem (všetky tri pôvodné balíky noriem v jednom pre všetkých členov):

a)   súbor stavebných noriem z tried 01, 72, 73, 74, 75, 83 a 92;

b)   súbor noriem z oblasti elektrotechniky z tried 01, 18, 83, 92 a výber z tried 33, 34, 36, 38;

c)   súbor noriem z oblasti technického a technologického vybavenia stavieb z tried 01, 04 (podskupina 65), 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 19 (podskupina 20), 20, 21, 26, 43, 49, (podskupina 60 až 64), 51, 53, 54, 69, 79 (podskupina 80, 81), 81, 82, 83, 88 (podskupina 00) a 92.

STN, ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za aktuálny mesiac nájdete na stránke UNMS  alebo v mesačných aktualizáciach.