Slovenská komora stavebných inžinierov

XI. konferencia NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK

Miesto konania: Grand hotel PERMON, Podbanské – Vysoké Tatry
Termín: 5. až 7. február 2020
Rozpis poplatkov za účasť a služby:
• poplatok na osobu: 150,00 €
• poplatok pre členov SKSI: 140,00 €
• obed/osoba/deň: 10,00 €


POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Organizačný garant:
Etela Bačenková
• email: domtechniky@azet.sk
• mobil: +421 908 317 351
• Etela Bačenková – Dom techniky, Hanojská 2, 040 13 Košice