Slovenská komora stavebných inžinierov

Výbor RZ SKSI Bratislava

Od 1.7.2020, kedy sa konala Členská schôdza RZ SKSI Bratislava, Výbor pracuje v nasledovnom zložení:


Predseda a podpredsedovia Výboru RZ SKSI Bratislava:
Ing. Anton VYSKOČ - predseda, a.vyskoc@avstatik.sk
Ing. Ondrej SOVA - podpredseda
Ing. Ján TOMKO - podpredseda
***
Členovia Výboru RZ SKSI Bratislava:
Ing. Ľubomír BALÁŽ, PhD. - STA
Ing. Miloš ČERVENKA - EZS
Ing. Peter GEMERAN - VHS, predseda ROS, predseda Slovenskej OS, gemeran.p@gmail.com
Ing. Vladimír HANZEL - STA
Ing. Peter HLUCH - TchVS, predseda ROS, peter.hluch@roez.sk
Ing. Martin JAMNICKÝ, PhD. - PSA 
Ing. Norbert JÓKAY - TVS 
Ing. Ľuboš KOCKA - TVS, predseda ROS, lubos.kocka@proreal.sk
Ing. Karol KOLADA - EZS, predseda ROS, karol.kolada@deltes.sk
Ing. Gabriel PETŘVALSKÝ - DSMIÚP
Ing. arch. Eugen REHOROVSKÝ, PhD. - PSA
Ing. Ondrej SOVA - VUS, predseda ROS, predseda Slovenskej OS, sova.ondrej@gmail.com
prof. Ing. Zuzana STERNOVÁ, PhD. - PSA
Ing. Ján ŠULÍK - EZS
Ing. Daniel TARČA - TchVS
Ing. Ján TOMKO - DSMIÚP, predseda ROS, predseda Slovenskej OS, jtatelier@gmail.com
Ing. Anton VYSKOČ - STA

vysvetlivky skratiek:
RZ - Regionálne združenie
ROS
- Regionálna odborná sekcia
...
DSMIÚP
- Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie
EZS - Elektrotechnické zariadenia stavieb
PSA - Pozemné stavby a architektúra
STA - Statika stavieb
TchVS - Technologické vybavenie stavieb
TVS - Technické vybavenie stavieb
VHS - Vodohospodárske stavby
VUS - Vedenie uskutočňovania stavieb