Slovenská komora stavebných inžinierov

Výbor Regionálneho združenia SKSI Košice

Členovia Výboru RZ SKSI Košice :

Ing. Ján PETRŽALA

predseda Výboru RZ SKSI Košice, 1. popdredseda SKSI, člen Predstavenstva SKSI, 

Košice, jan.petrzala@reprex.sk


Ing. Vladimír DURBÁK

1. podpredseda Výboru RZ SKSI Košice

Prešov, vdurbak@gmail.com


Ing. Martin HROMJÁK

podpredseda Výboru RZ SKSI Košice

Košice, hromjak@netkosice.sk

 

***

Ing. Jozef ANTOL

Prešov, antol@ispo.sk

Ing. Mária ĎURČÁKOVÁ

Prešov, durcakova@stavoprojekt.sk

Ing. Viliam HRUBOVČÁK

Košice, v.hrubovcak@gmail.com

Ing. Tibor PETRÍK

Stará Ľubovňa, tiborp4@gmail.com

Ing. Ján JAKUBOV, člen Predstavenstva

Košice, jan.jakubov@kosice.sk

doc. Ing. Štefan KOLCUN, PhD.

Košice, stefan.kolcun@centrum.sk

Ing. Martin KOZÁK

Košice, kozak.agere@gmail.com

prof. Ing. Vincent KVOČÁK, PhD.

Košice, vincent.kvocak@tuke.sk

Ing. Alexander LIESKOVSKÝ

Košice, lieskovsky@tepelprojekt.sk

Ing. František PRIŠČÁK

Košice, fpriscak53@gmail.com

Ing. Marián SLOSARČÍK

Košice, aris@ariske.sk

Ing. Miroslav ŠÁRICZKI

Košice, Miroslav.Sariczki@gmail.com

Ing. Slavomír ŠOGANIČ

Košice, ssogonic@sk.uss.com