Slovenská komora stavebných inžinierov

Výbor Regionálneho združenia RZ SKSI Banská Bystrica

Výbor Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica

Ing. Marián Böhmer, PhD. (DSMIÚP+VHS) 
predseda Výboru RZ SKSI Banská Bystrica, predseda ROS DSMIÚP+VHS
viaoptima@azet.sk

Ing. Vladimír Vránsky (EZS)
podpredseda Výboru RZ SKSI Banská Bystrica, člen predstavenstva SKSI, predseda ROS EZS
vladimirvransky@gmail.com


Členovia Výboru RZ SKSI Banská Bystrica

Ing. Miroslav Divok (TVS+TchVS) 
predseda ROS TVS+TchVS
mlddivok@gmail.com

Ing. Marian Ferenčuk (DSMIÚP+VHS)
ferencuk@dopravoprojekt.sk

Ing. Pavol Hubinský (SS) - predseda ROS SS    
hubinsky@hubinsky.sk

Ing. Miloš Hudoba, PhD. (VUS) 
D0406@clen.sksi.sk

Ing. Miroslav Kapusta (PSA) 
klimatiprojekt@gmail.com

Ing. Valéria Šepáková (PSA) 
sepakova@s-strechy.sk

Ing. Matej Veverka (EZS) - predseda SOS EZS
provemsro@gmail.com