Slovenská komora stavebných inžinierov

Výbor Regionálneho združenia RZ SKSI Banská Bystrica

Ing. Marián Böhmer, PhD. (DSMIUP)  – predseda Výboru RZ SKSI Banská Bystrica, predseda KOS DSMIUP
Ing. Miloš Hudoba, PhD. (VUS) - podpredseda Výboru RZ SKSI Banská Bystrica

***
Ing. Pavol Hubinský (SS) - predseda KOS SS    
Ing. Ľuboslav Jánoš (TVS+TchVS) – predseda SOS TVS
Ing. Oľga Sobotková (VHS) – predseda KOS VHS
Ing. Valéria Šepáková (PSA) – členka Disciplinárnej komisie
Ing. Matej Veverka (EZS) - predseda SOS EZS
Ing. Vladimír Vránsky (EZS) - predseda KOS Elektrotechnické zariadenia stavieb
Ing. Karol Zaremba (PSA) - predseda KOS PSaA